ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

สวัสดีปีใหม่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับพรปีใหม่จาก นายธีระวิทย์  ภิญโญ ผอ.ร.ร.วัดเมธังกราวาส และคณะครู เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

ทำบุญ สนง.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมทำบุญสำนักงานฯ ในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สพนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เตรียมงานวันเด็ก

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กำหนดจัดในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS(อบจ.กอเปา) โดยมีกิจกรรมการละเล่นของเด็กนักเรียนหลายรายการ

เตรียมงานวันครู ปี ๕๘

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการคุรุสภา และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาอื่นเข้าร่วมประชุม

เตรียมวางแผน

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ และ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประชุมเตรียมวางแผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมชี้แจง เรื่อง "การจัดค่ายบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีการศึกษา 2557"  ให้แก่ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและวิชาการประจำกลุ่มเครือข่ายการศึกษา โดยมี นายกิตติศักดิ์ แสนคำ และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ

ประชุมคณะกรรมการเขตฯ

พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ

ผลสัมฤทธิ์การเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

กีฬาจังหวัดแพร่

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  นำคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานวันกีฬาจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ โดยมี นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

เยี่ยมการอบรม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมผู้เข้ารับการจัดทำหลักสูตรค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน