พิจารณางบฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร่วมกับประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: