ปฐมนิเทศฯ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพฐ. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 48 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: