พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

พิธีปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสา รุ่นที่ 2

25 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ซึ่งทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานผลการฝึกอบรม มี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่

จิตอาสาพัฒนาสำนักงาน

เนื่องด้วย วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.

จิตอาสาฉีดวัคซีน

21 ตุลาคม  2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มารับการฉีดวัคชีน โควิด-19 เข็มที่ 2 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแพร่

พิธีเปิดอบรมจิตอาสารุ่นที่2

21 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฏา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมจัดการฝึกอบร

พิธีปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

20 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2564 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ โดยมี นางกนิษฐ์ฏา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รายงานผลการฝึกอบรม มี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้ร่วมดำเนิน

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."

20 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อรับทราบข้อราชการจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed