การประชุมการคัดเลือกผลงาน “โครงการสรรค์สร้าง ปันประสบการณ์การอ่าน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

28 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผลงาน “โครงการสรรค์สร้าง ปันประสบการณ์การอ่าน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน โดยแบ่งผลงานเป็น 2 ระดับ ในระดับประถมศึกษา มีรร.ที่ส่งผลงานจำนวน 4 รร.ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือฯ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ โรงเรียนวัดกาญจนารามฯและโรงเรียนอนุบาลแพร่ ระดับมัธยมศึกษามีโรงเรียนส่งผล

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11 / 2566

28 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11 / 2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ให้กำลังใจ

27 พฤศจิกายน 2566 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้กำลังใจณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมป

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

27 พฤศจิกายน 2566 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย คือ นายกิตติศัพท์ ราชสิกข์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คั้นธวงศ์วิทยาคาร) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ น.ส.อัณณ์ชญาณ์ เพ็ญศรี ครูโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สั

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก

24 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่าน OBec Channel Youtube Live ตามคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ. ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมปรึกษาหารือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

23 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายเกรียงไกร ทิศา ผอ.กลุ่มอำนวยการ, นางสาวจารุวรรณ ชิโนทัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ,ธนารักษ์พืื้นที่แพร่, อบจ.แพร่ และ อบต.แม่ยางตาล เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นายแพทย์ นิยม วิวรรธนดิฐกุล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมธนารักษ์พื้น

ให้กำลังใจคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

23 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ให้กำลังใจคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 71 จังหวัดตาก กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed