ตรวจข้อสอบ NT

5 มีนาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

เยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านอ้อย(วิทยาคาร) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 และโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) โดยทุกสนามสอบดำเนินการจัดการทดสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามข้อปฏิบัติที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดและขอขอบคุณประธานสนามสอบและคณะกรรมการ

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบ NT

4 มีนาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาส โรงเรียนบ้านวังฟ่อน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะครูอย่างดียิ่ง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่่อชี้แจงรายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน การรวมสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทกศ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน เพื่่อชี้แจงรายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน การรวมสถานศึกษา และได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

ประธานองคมนตรีเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม

19 ก.พ.63 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษาและวางแผนการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วน ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ช

ประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ และประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ สพป.แพร่ เขต 1

11 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ และประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อวางแผนการดำเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ และประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 ในแต่ละเครือข่าย

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed