การประชุมคณะทำงานดำเนินงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาของ สพป.แพร่ เขต 1

6 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนไม่มาเรียนและซ้ำชั้น ครั้งที่ 1/2566

6 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนไม่มาเรียนและซ้ำชั้น ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบถ้วยกาแฟ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน "เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล"

ให้กำลังคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน

3 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เดินทางให้กำลังคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน "เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล"

พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ขอรับทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร

3 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ขอรับทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ที่จะให้ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จัดให้บริการที่พักรถและน้ำดื่มหรับคณะครูและนักเรียนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดให้บริการที่พักรถและน้ำดื่มหรับคณะครูและนักเรียนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) จุดที่ 2 ปั๊ม ปตท.ร้องกวาง ฝั่งขาขึ้นจังหวัดน่าน จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed