สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่

17 เมษายน 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 สักการะสิ่งศักดิ์ที่เคารพนับถือในบริเวณที่ทำงาน ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี

อบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงาน

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดอบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงาน และโรงเรียนสังกัด เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม  การระบุตัวตน การตรวจสอบการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันข้อมูลทางราชการจากภัยคุกคามต่างๆ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ  กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเต

ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

8-9 เมษายน 2562 บุคลกร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

6 เมษายน 2562 น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในกลุ่ม ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนการป่าไม้แพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3 เมษายน 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

อบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

3 เมษายน 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้ารับการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/2562 รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" สังกัด สพฐ. ณ โรงแรมอมรรักษ์ อ.เมือง จ.แพร่

มอบจักรยาน

2 เมษายน 2562 ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักกีฬาจักรยานที่ปั่นผ่านเส้นทางจังหวัดแพร่ การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา ณ บริเวณประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed