ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (best practice) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ี 16

24 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

23 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสนามสอบ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ

การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป. แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่

22 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (กศจ.แพร่) ครั้งที่ 4/2566

20 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (กศจ.แพร่) ครั้งที่ 4/2566 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566

20 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566 ประจำวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

นำเสนอข้อมูลจากการถอดบทเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมของ Cluster

20 กันยายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ได้นำเสนอข้อมูลจากการถอดบทเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมของ Cluster และนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาแ

พิธีเปิดงาน 2 ทศวรรษ สพฐ. "สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย"

19 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และพิธีเปิดงาน 2 ทศวรรษ สพฐ.

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

18 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Music and Food Festival in Phrae 2023” เทศกาลดนตรีและอาหาร จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566

15 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Music and Food Festival in Phrae 2023” เทศกาลดนตรีและอาหาร จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566 จัดงานระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2566 ณ กาดเมกฮิมคือ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิด

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน