ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

รับรายงานตัวครู

16 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่แรม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 2 ราย คือ นายวัชรพงศ์ นัยนา และ น.ส.สุลีรัตน์ ขวัญเมือง

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 และต่อด้วยการประชุมทีมบริหาร สพป.แพร่ เขต 1

 

พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

15 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

สัมภาษณ์บุคคล

11 ต.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.กิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเวรยาม สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง มีผู้สอบสัมภาษณ์จำนวน 2 ราย

ทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

10 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ.

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมแอดมินประจำศูนย์ฯ

8 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม Admin ระบบประจำศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1, โรงเรียนเอกชน และโรงเรียน อปท.เข้าร่วมแข่งขัน

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

4 ต.ค.2 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1)น.ส.นฤพร กันสืบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 2)น.ส.พรรณิษา ทองดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนันทาราม อ.เมือง จ.แพร่ 3) น.ส.วราภรณ์ ธงชัยเลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ อ.ร้องกวาง

ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

3 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในปีงบประมาณ 2563

 

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 2 ตุาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน