ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมสามเขต

5 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ สพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ อาหารเป็นพิษ และภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน

4 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ โรคติดต่อ และภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน ซึ่งจัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมคือครูอนามัย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 สพม.แพร่ อบจ.แพร่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน 121 คน โดยมี นา

ศึกษาดูงาน

3 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ให้การต้อนรับ นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โดยมี

เคารพธงชาติ

1 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งรังนโยบายจาก นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่่ เขต 1

จิตอาสาพัฒนาสถานที่่ท่องเที่ยววิถีชุมชน สถานีรถไฟแม่พวก อ.เด่นชัย

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดสถานีรถไฟแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ท้าพิสูจน์นักเรียนอ่านออก เขียนได้

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ครูชมรมวิชาการภาษาไทย ดำเนินกิจกรรมท้าพิสูจน์การอ่าน การเขียน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่เขต 1 ปีการ

ชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบ สสวท.

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงเแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดสอบและนักเรียนผู้เข้าสอบ และมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะทำการทดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราว

สอบสัมภาษณ์นักประชาสัมพันธ์

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 1 คน คือ นางสาวกชพรรณ บุญชัย

ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงาน DLTV และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ เจ้าหน้าที่ ICT กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ตรวจเช

จิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุเจดีย์นาแหลม

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คณะครู โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุเจดีย์" โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด "วัดพระธาตุเจดีย์" ซึ่งเป็นวัดเก่แก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านนาแหลม และเป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อให้เกิดความภาคภูมิ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน