ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ. สพป แพร่ เขต 1 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่พร้าว  กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ  ในการเรียนการสอน โดยมี  นายธวัชชัย  จักรผัน รักษาการ ผอ.ร.ร. คณะครู และผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ

เยี่ยมโรงเรียนบ้านคุ้ม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ. สพป แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคุ้ม  กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมี  นายวัลลภ  เอี่ยมลออ ผอ.ร.ร. และคณะครู ให้การต้อนรับ

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

คณะกรรมการประเมินโดยสพป.แพร่เขต1และเขต2ออกประเมินโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม่และพะเยา

สภากาแฟ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสภากาแฟผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เพื่อพบปะ หารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องพักรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

ประมวลผลสอบ Pre NT

นางสาวบุษยามาศ  แบ่งทิศ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประมวลผลการสอบ  โดยเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เพื่อนำผลสอบมาพัฒนา ปรับปรุง นักเรียนรายบุคคล โดยมี  นายกิตติศักดิ์  แสนคำ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา นางกัญญณัฐ  ศรีวิชัย นางสาวสุมาลี  ถิ่นสิทธิ์ นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑  

ประชุมกรรมการสอบ O-NET

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ศูนย์สอบ อำเภอสอง อ.ร้องกวางและหนองม่วงไข่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

วางหรีดเคารพศพ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อนำชัย  ไชยธรรม คุณพ่อของ นางวิลาวัณย์    ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ ณ บ้านห้วยม้า  ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่

ประชุมกรรมการสอบ O-NET

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ศูนย์สอบ อำเภอเมืองแพร่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

วันยุทธหัตถี

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางสุนิดา ราชสิกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมถวายราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราช" ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สนามหลวง) 

ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในงาน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน