สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ที่เคารพนับถือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ พระสุวรรณบารมี ศาลสมเด็จพระนเรศวร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือในบริเวณ สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ซึ่งเป็นพิธีที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

รูปภาพ: