พิจารณางบ DLTV

9 มกราคม 2562 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณา กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: