ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ค่ายทักษะการคิด

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะการคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดย นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร มี นายเมทะวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

เยี่ยมห้วยฮ่อม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน ร.ร.บ้านห้วยฮ่อม มี นายเมทะวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.นำเยี่ยมชม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗  เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

ผลการทดสอบ O-Net

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบ O-Net ของเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเร่งด่วน(ภายใน ๒ เดือน) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

มอบหนังสือ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับมอบหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ มอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ได้รับการสนับสนุนจาก นายนเรศ  แสนมูล กรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

มอบรถยนต์/จักรยานยนต์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบรถยนต์ราชการและรถจักรยานยนต์ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

ประชุมผู้บริหารเขต

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

สอบ สสวท.

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาส มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒,๑๘๓ คน 

ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยม้า

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒  ณ โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)โดยมี นายจรัญ  พันธ์กสิกรรม ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน