ประชุม สกสค.ครั้งที่ 4/2563

24 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: