ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ปฏิบัติธรรม

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล ร.ร.วัดร่องเย็น มีนักเรียน- ผู้ปกครองเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๑๒๐ คน

OBEC AWARDS

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษให้ข้อเสนอแนะแนวทาง การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า(OBEC AWARDS) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

แสดงความยินดี

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.แสดงความยินดีกับ นายสุพจน์  จงสุขวรากูล ผอ.ร.ร.วัดเมธังฯ ที่ผ่านการประเมินในระดับ เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. และ นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

แท็บเล็ต ป.๓

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ เป็นวิทยากร

ร่วมปลูกต้นมเหสักข์

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมปลูกป่า ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์” ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

ร่วมปลูกป่ากับช่อง ๓

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้บริหารและนักเรียน ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการ “ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง” ณ วัดธรรมานุภาพ บ้านนาตอง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่

เยี่ยมชมนิทรรศการ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางแสงพลอย  มุ้งทอง นายกสมาคมพัฒนาสตรีแพร่ ร่วมเยี่ยมชม

เตรียมพร้อมการปลูกป่า

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจความเรียบร้อยและเตรียมพร้อมการจัดนิทรรศการตามโครงการ “ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง” ณ วัดธรรมานุภาพ บ้านนาตอง ต.ช่อแฮ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดย Sky report

แท็บเล็ตครูผู้สอน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีนายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะเป็นวิทยากรตลอดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน