ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Assessment for Learning )

24 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning ) ผ่านVideo conference Zoom โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายภาณุวงศ์ ชัยวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/2565 ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

24 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/2565 ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ผ่านvideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

นิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

23 สิงหาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะนิเทศ ติมตามฯ จาก สพฐ. นิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา และโรงเรียนร้องเข็มวิทยา จังหวัดแพร่

การประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565

23 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 ในระบบ E-MES (ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

23 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ระหว่างวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม

มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

22 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภูมิภาค ในวันที่ 19 – 21 ก.ย.

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ เขตตรวจราชการที่ 16

22 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ เขตตรวจราชการที่ 16 และมอบนโยบายการนิเทศ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16 (Cluster 16) กลุ่มจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

การอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA

21 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน application zoom โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศิล 5”

20 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม (ตำหนักธรรมวิทยาคาร)และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ร่วมกิจกรรมทำบุญตัก

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน