ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

31 ธันวาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ตลอดจน ลด ละ เลิก อบายมุข ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

29 ธันวาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางเพ็ญศรี ช

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569)

28 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

28 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2565

28 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2565 ประจำวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

การประชุมคณะทำงานการจัดทำ (ร่าง) ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570)

27 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำ (ร่าง) ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้

ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2565

27 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่ลัว

26 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ นายอุเทนวีระคำ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ นาจักร นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่ลัว ซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษและห่างไกล (stand alone)

ร่วมพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

26 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อนำไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้พระฆังฆาธิการในเขตปกครองมาต่อไฟพรพฤกษ์นำไปจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี

ประธานเปิดการอบรมโครงการบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT ED)

26 ธันวาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT ED) การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำกลุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีการศึกษา 2565-2566)ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการอบรม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน