ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.สอง

16 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.สอง "พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher's Power is the Transforming the Educational Quality" ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระประจำวันเกิด) และจัดพิธีถวายผ้าป่า พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลู

ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.หนองม่วงไข่

 16 มกราคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.หนองม่วงไข่ "พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher's Power is the Transforming the Educational Quality" และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอหนอง

ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.ร้องกวาง

16 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.ร้องกวาง "พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher's Power is the Transforming the Educational Quality" ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง เป

พิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.เมืองแพร่

16 มกราคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.เมืองแพร่ "พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher's Power is the Transforming the Educational Quality" ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และจัดพิธีถวายผ้าป่า "กองทุนวันครู อำเภอเมืองแพร่" พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล

รับชมการถ่ายทอดสด Kick offโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

13 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับชมการถ่ายทอดสด Kick offโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ผ่านช่องทาง Online Obec Channelณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566

12 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

12 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง และนายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องชั้น 2 อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึก

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

12 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เช

การประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

12 มกราคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียน ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม

รับชม การถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

12 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านทาง facebook Live NBT2HD ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน