ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

กลุ่มอำนวยการประชุม

นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมชี้แจง บุคลากรในกลุ่มอำนวยการ การแบ่งงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ถวายราชสดุดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (ร.ร.ท่าข้ามวิทยาคม) โดยมี นายศักดิ์  สมบูญโต ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมประชุม

แสดงความยินดี ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายรอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม ร.ร.จรุญลองรัตนาคาร อ.ลอง จ.แพร่

พัฒนาการเรียน

พัฒนาการเรียน
นายสุกิจ  ยาพรม
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการเข้าค่ายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.๖ และคณะครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เครือข่ายการศึกษายมเหนือ จำนวน ๑๓๐ คน ณ ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ มี นายธีระวิทย์  ภิญโญ ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

เตรียมจัดงานพิธีถวายบังคม ร.๖

เตรียมจัดงานพิธีถวายบังคม ร.๖
นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ร.๖ ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ซึ่งกำหนดจัดพิธีฯ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่

ลูกเสือชาวบ้าน จ.แพร่ แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแพร่  โดยมี นางวัลลภาภรณ์ พุมานิต  ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดแพร่ และคณะร่วมแสดงความยินดี

เยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยอ้อย

เยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยอ้อย
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์
ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมการเรียนการสอน ร.ร.บ้านห้วยอ้อย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากระบบทางไกลผ่านดาวเทียม มี นายปราการ  ท้าวพันวงค์ ผอ.ร.ร.ให้การต้อนรับ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

 นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดแพร่ จำนวน ๒ คน  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ค่ายทักษะการคิด

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะการคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดย นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร มี นายเมทะวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน