ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมแผนพัฒนาการศึกษา จ.แพร่

6 ก.ค.59 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำัำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

งบเด็กพิการ

5 ก.ค.59 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 1/2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มบริหารงานบุคคลและประธานเครือข่ายการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม กศจ.ครั้งที่ 4/2559

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1/ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ

พิธีสวนสนาม

นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมสวนสนามประกอบด้วยคณะลูกเสือจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,022 นาย

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560-2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  และกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินงาน

ประชุม อกศจ.แพร่

28 มิ.ย.59 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 2  สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีศูนย์ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และกลุ่มบริหารงานบุคค

รร.ประชารัฐฯ

28 มิ.ย.59 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลให้กับโรงเรียนประชารัฐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางบุษยา ใจบุญทา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุมลูกเสือ

28 มิ.ย.59 นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

คัดเลือกทุนธนาคารออมสิน

28 มิ.ย.59 นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อชิงทุนการศึกษาของธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางเบญญพร โกสินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

28 มิ.ย. 59 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน