ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่

ประชุม กศจ.ครั้งที่ 5/2559

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 โดยมีนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1/ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีศูนย์ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และกลุ่มบริหารงานบุคค

ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

แผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 มีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม มีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประเมินและคัดเลือก 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 รร.ที่เข้าร่วมได้แก่ รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ รร.บ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) รร.ชุมชนบ้านร้องเข็ม รร.บ้านไผ่โทน รร.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ รร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ รร.บ้านคุ้ม รร.บ้านถิ่น และ รร.บ้านวังหงส์ โดยมี นายบรรเจิด มุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับ

อบรมปฐมวัย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน และ นางภณิดา ทองประไพ ศน.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยากรมาให้ความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ คุณไพรินทร์ เรืองจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คัดเลือกประธานฯ ทุนเจ้าฟ้ามหาจักรี

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด "Princess Maha Chakri Award" ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบเกียรติบัตรแก่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน

มอบธง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบธงตราสัญลักษณ์ ภปร. "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด" ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีตัวแทนนักเรียนร่วมรับมอบจำนวน 70 โรงเรียน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน