ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

งานศิลปหัตถกรรมฯ ห้วยม้า

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายบัญญัติ นันทะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมเปิดงาน Obec Awards

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมี ดร.สมยศ  ศิริบรรณ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.เป็นประธานเปิดงาน มี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมงาน

ประชุมกรรมการตัดสิน

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC  AWARDS  ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมี ดร.สังคม  จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. ร่วมประชุม

วางหรีดเคารพศพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมวางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แสงเลย นันทะพงษ์ คุณแม่ของ ศน.บัญญัติ นันทะพงษ์ ณ บ้านกาซ้อง ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ และจะทำการฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ ฌาปนสถานบ้านกาซ้อง

ดูงานม่อนหินล้านปี

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะนักวิจัยจากประเทศไทยและชาวต่างชาติ ศึกษาดูงานม่อนดอยหินล้านปี ณ บ้านน้ำพร้าว ต.ไทยย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

คัดเลือกเหรียญลูกเสือสดุดี

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาบุคคลที่เห็นควรเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

กลุ่มส่งเสริมวางหรีด

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพ คุณแม่แสงเลย นันทะพงษ์ ณ บ้านกาซ้อง ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่

ประชุมกรรมการ OBEC AWARDS

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน OBEC AWARDS ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

แสดงความยินดี

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 แสดงความยินดีพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญในราชทินนามที่ "พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง"  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

ติดตามประเมินส่งเสริมรักการอ่าน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกรรมการติดตามการประเมินส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดดีเด่น 6 กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนายจรัญ พันธุ์กสิกรรม ผอ.รร.บ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) และคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน