ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

เยี่ยมศูนย์รายงานผลการแข่งขัน

นายทรงวุฒิ  มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.เยี่ยมศูนย์รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับ

ผอ.สำนักฯเยี่ยมการแข่งขัน

นายทรงวุฒิ  มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.เยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ สนาม  ร.ร.บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) โดยมี นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูให้การต้อนรับ

เยี่ยมการแข่งขัน

นายทรงวุฒิ  มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.เยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ สนาม  ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา โดยมี ผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ

ดูแลศูนย์ ร.ร.ห้วยม้า

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ ร.ร.ห้วยม้าวิทยาคม  โดยมี นายวรทัศน์  ศิริเดชพันธ์ ประธานเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร และคณะครูให้การต้อนรับ

กรรมการประเมิน obec awards

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมิน obec awards ประเภทรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

มอบสารานุกรมไทย เล่มที่ 38

สโมสรไลออนแพร่ จัดพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ เขต 2 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2558 รร.ขนาดเล็ก

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

ผอ.สพป.เยี่ยมไข้

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบกระเช้าเยี่ยมไข้คุณแม่ทองอ่อน สินมณี คุณแม่ของ รองฯ ศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1    

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ฯ กอเปา อบจ.แพร่)  ต.ทุ่งโฮ้ง  อ.เมือง  จ.แพร่  โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กล่าวรายงานพิธีปิด

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน