ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

วางแผนนิเทศโรงเรียนในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1, ประธานเครือข่ายการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ทุกคน

วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560

นายกฤศชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.

กลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต 1

เกลี่ยอัตรากำลัง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเจ้าของเรื่อง

ประชุมเตรียมงานฯ

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ

คัดกรองนักเรียนยากจน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม2 สพป.แพร่ เขต 1

พิจารณางบเหลือจ่าย ประจำปี 2560

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณางบเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

ประเมินลูกจ้างฯ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจำ เพื่อขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร เป็นคณะกรรมการ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน