ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายบัญญัติ นันทพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.แพร่ โดยมี โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๑ โรงเรียน ณ ห้องสมุดจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

พิจารณาทุนร่วมจิตน้อมเกล้า

นายธนากร  อึ้งจิตไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรอกข้อมูล

พนักงานราชการ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ จำนวน ๑๑ คน กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของตนเอง ณ ห้องสักทอง ๒ โดยมี นางสาวแสงแขวรางค์  ใจกลม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กำกับ ดูแล

กฐินพระราชทาน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ พระอารามหลวง  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่

จัดสรรงบซ่อมแซม ปรับปรุง

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีศรีตำบล ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแลช่วยเหลือกลุ่มนโยบายและแผน

เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

มอบจักรยาน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะผู้บริหารโรงเรียนรับมอบจักรยาน จำนวน ๒๒ คัน ให้กับนักเรียนเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อ.สอง จาก นายพัฒน์พงษ์  พงษ์นวล นายกสโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรลีโอแพร่และคณะ เนื่องในวันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ ๓ ณ เทศบาลเมืองแพร่ เป็นเงิน ๔๘,๔๐๐ บาท 

ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯแพร่คนใหม่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว นายสุกิจ  ยาพรม นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑  นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 

ช่วยเหลือ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ปกครองพิการ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน