ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS)

27 ม.ค.66 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

26 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทสก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่รับผิดชอบลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการมาเรียน ของโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) โดยมีนายสุที พาทีทินผอ.รร.บ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

26 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับหนังสือ ตามความต้องการและความขาดแคลน จำนวน 25 โรงเรียน ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเป็นตัวแทนรับมอบ และมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบ

ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

24 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

24 มกราคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ร่วมกับผู้พิพากษา/นักจิตวิทยาสถานพินิจเด็กและเยาวชนนักจิตวิทยาศาล/นักจิตวิทยาโรงพยาบาลแพร่/ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ณ ศาลเยาวชนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

24 มกราคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุม

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

24 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ของนายภานุวงศ์ ชัยวร นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.แพร่ และนางนววรรณ วุฒิศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ร่

ร่วมประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรท้องถิ่น "ตำนานพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่"

23 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรท้องถิ่น "ตำนานพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่" ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยมีท่านพระเดชพระคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮเป็นประธานก

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ

23 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.โรงเรียนระดับชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดยมี นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผอ.โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร/ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจม

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

20 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาววรนันท์ ร่วมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียราย เขต 4 ดำเนินการให้คำแนะนำและปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1-

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน