ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

พิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอยประจำปีการศึกษา 2565

8 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอยประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (ถ้ำผานางคอย) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 45 คน และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 339 คน โดยมี นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย ประธานกลุ่มเ

การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด

8 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประเมินคัดเลือก และ นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผ

การประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่ออนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565

7 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่ออนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมยมหินสพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเครือข่ายการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ารประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

7 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. และเข้า่ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ

7 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2565 ประจำวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom  ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และเข้าร่วมประชุมผู

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2565

6 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมคุณหญิงบัวเขียวโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ประชุมการจัดทำรายงานข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกระดังงาสพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 25666 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2566 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัต

6 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2566 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจรรมณี เฮงห่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ

เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู/นักเรียน

6 ธ.ค.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู/นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประเภทการศึกษาปฐมวัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน และการเล่านิทานประกอบท่าทาง

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

5 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ท่าล้อ ริมน้ำแม่คำมี หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน