ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566

20 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566 ประจำวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

นำเสนอข้อมูลจากการถอดบทเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมของ Cluster

20 กันยายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ได้นำเสนอข้อมูลจากการถอดบทเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมของ Cluster และนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาแ

พิธีเปิดงาน 2 ทศวรรษ สพฐ. "สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย"

19 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และพิธีเปิดงาน 2 ทศวรรษ สพฐ.

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

18 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Music and Food Festival in Phrae 2023” เทศกาลดนตรีและอาหาร จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566

15 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Music and Food Festival in Phrae 2023” เทศกาลดนตรีและอาหาร จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566 จัดงานระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2566 ณ กาดเมกฮิมคือ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิด

การประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567

15 กันยายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

14 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 และมอบโล่รางวัล วุฒิบัตร แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้บริหารส

การประชุมจัดเตรียมการเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดงานมุทิตาจิต

13 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมการเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดงานมุทิตาจิต ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมุทิตาจิต โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 เขต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566

13 กันยายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 เพื่อรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวฯ นำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเเผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2566

13 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2566 ประจำวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน