ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

16 ธันวาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

15 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ, การบริหารการจัดสอบระดับสนามสอบ, บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการร

ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565

15 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

14 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม

“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2565

14 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2565 ประจำวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

13 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธาน

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง-โรงเรียนวัดเหมืองค่า ประจำปี 2565

9 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง-โรงเรียนวัดเหมืองค่า ประจำปี 2565 ณ สนามบางเก็ตบอลโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เป็นประธานในพิธีเปิด นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้ทำการมอบสนามเด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษ

9 ธันวาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมที่1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

9 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การแข่งขันกรีฑาสีภายใน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ช้างน้อยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

9 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกรีฑาสีภายใน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ช้างน้อยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ โดยมีนายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกรารวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เป็นผู้กล่าวรายงาน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน