ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.

28 กันยายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2565

28 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2565 ประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

27 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ และ นายเสรี เทียมแสน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การพิจารณาคักเลือกพนักงานราชการ และอัตราจ้างทุกตำแหน่ง เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

27 กันยายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธาน การพิจารณาคักเลือกพนักงานราชการ และอัตราจ้างทุกตำแหน่ง เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

การประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2565

27 กันยายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง.ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงการก้าวสู่ 20ปี สกสค. สานต่อคุณค่าครูยุคใหม่ ก้าวแกร่งในวิชาชีพจังหวัดแพร่

26 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการก้าวสู่ 20ปี สกสค. สานต่อคุณค่าครูยุคใหม่ ก้าวแกร่งในวิชาชีพจังหวัดแพร่ และบรรยายพิเศษ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดแพร่ ที่บรรจุใหม่ เข้าร่วมอบรมจัดโดย สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

26 กันยายน 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศิล 5

25 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาในโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศิล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2565โดยมีนายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดเหมืองค่า ตำบลเห

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล

24 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บุคลากร สพป แพร่ เขต 1 และหน่วยจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

การประชุม คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เห็นสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

23 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เห็นสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน