วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

รูปภาพ: