ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗  เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: