มอบหนังสือ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับมอบหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ มอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ได้รับการสนับสนุนจาก นายนเรศ  แสนมูล กรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: