มอบรถยนต์/จักรยานยนต์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบรถยนต์ราชการและรถจักรยานยนต์ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: