ประชุมผู้บริหารเขต

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

รูปภาพ: