สอบ สสวท.

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาส มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒,๑๘๓ คน 

รูปภาพ: