ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยม้า

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒  ณ โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)โดยมี นายจรัญ  พันธ์กสิกรรม ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

รูปภาพ: