เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู-นักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

30 พฤศจิกายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู-นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันสภานักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และกิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ การผูกเชือก โยนบอล ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รูปภาพ: