เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู-นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

29 พฤศจิกายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู-นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และกิจกรรมการแข่งขันนักบิน สพฐ. ณ สนามกีฬา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมให้กำลังใจ

รูปภาพ: