ประชุมการจัดทำประชาคมขอใช้พื้นที่โรงเรียนวัดเหมืองค่า เป็นที่ทำการสถานบริการด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะบู

28 พ.ย.65 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการจัดทำประชาคมขอใช้พื้นที่โรงเรียนวัดเหมืองค่า เป็นที่ทำการสถานบริการด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะบู ณ ศาลาการเปรียญวัดเหมืองค่า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

รูปภาพ: