กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

13 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตรงหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานหน้าห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: