ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

12 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: