ประชุมจัดทำแผนและแนวทางการยกระดับเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา

11 ตุลาคม 2565 นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนและแนวทางการยกระดับเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

รูปภาพ: