รับฟังข้อราชการและกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับฟังข้อราชการและกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ในเรื่องของการสร้างความรู้ สร้างความตระหนัก การมอบนโยบายและสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้, เรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา และการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้ถูกต้องและทันเวลา ในคราวประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สังกัด สพฐ.ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ: