การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตามโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน

11 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตามโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ณ สนามแข่งขัน Star Power จ.เชียงราย โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผช.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

รูปภาพ: