การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน

11 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

รูปภาพ: