รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2565

7 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2565 ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ผ่านVideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐฃ. ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแแพร่ เขต 1

รูปภาพ: