ประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดี (ประชานุกูล) และโรงเรียนบ้านหัวฝาย (ประชาสารสงเคราะห์) เรียนรวมโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี น.ส.กาญจนา กัญจนวัฒน์ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: