ประเมินสถานศึกษา IQA AWORD ประจำปี 2565 สพป.แพร่ เขต 1

5 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษา IQA AWORD ประจำปี 2565 สพป.แพร่ เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ และโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.ต.ป.น. เป็นคณะกรรมการตัดสิน

รูปภาพ: