โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้านการสร้างวินัยทางการเงินและการออม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

11 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้านการสร้างวินัยทางการเงินและการออม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านvideo conference application zoom พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ และผู้แทนฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรม

รูปภาพ: