ประชุมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านvideo conference application zoom

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านvideo conference application zoom โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางภัทรวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: