วอลเล่ย์บอลนักเรียน ๒๕๕๗

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความสามัคคี การเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในเกมกีฬา ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง  มีนายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: