อังกฤษสู่อาเซี่ยน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
ณ ห้องประชุมสักทองสพป.แพร่ เขต ๑  วิทยากรโดย นายชนินทร์ 
อมรบุตร อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนาน

รูปภาพ: