แม่หล่ายจุดแข่งขันศิลปะ

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมจุดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ร.ร.บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) มีกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพลเป็นผู้ดูแล

รูปภาพ: