ศิลปะฯส่งเสริมพิเศษ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ กิจกรรมส่งเสริมพิเศษ โดยนายโสภณ  สุธรรม ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังค์วิทยาลัย)

รูปภาพ: