ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา (มัธยมดีสี่มุมเมือง)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา (มัธยมดีสี่มุมเมือง) และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม. เป็นประธานพิธีเปิดการจัดทำบันทึกข้อตกลงและบรรยายพิเศษ โดยมี ผอ.สพป.แพร่ เขต1 และ ผอ.สพม. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โดยนายกัมพล ภิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม และคณะครู อำนวยความสะดวกด้านพิธีการและสถานที่ ทั้งนี้เพื่อรองรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสที่จะมาเรียนต่อและที่จะมาเรียนรวม โดยได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์) โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านสะเลียม (ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) และ โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) รูปภาพเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่https://drive.google.com/drive/folders/1_6H56s-A-9AYkI6VuLCQI9ZHaAqWPE9A...

รูปภาพ: